אמא טובה

אמא_טובה_דיה_האם_אני_אמא_טובה?

הרשימה לפניכן! מהם הפרמטרים לאימהות טובה?